Hoe werkt Privacy nu in de praktijk? Iedere campagne of elk contactmoment dient er gekeken te worden of er gebruik wordt gemaakt van persoonlijke gegevens. Als er gebruik gemaakt wordt van persoonlijke gegevens, is dit dan toegestaan?Hieronder volgen een aantal vragen om te bepalen of het toegestaan is om bij een contactmoment of campagne persoonlijke gegevens te gebruiken.

Als u alle vragen positief kan beantwoorden of uitvoeren dan is er sprake van een ‘Vrijstelling van de wettelijke meldingsplicht’. Is dit niet het geval, dan zal de verwerking gemeld moet worden bij de desbetreffende instanties.