In 10 stappen naar Privacy

10 stappen naar Privacy een methode voor gemeenten, bedrijven en andere organisaties. In 10 stappen communiceren volgens de privacy wet- en regelgeving.

Om te zorgen dat de communicatie naar je klanten volgens de Privacy wet- en regelgeving verloopt, heeft Mediascope een 10stappen plan ontwikkeld. Binnen het 10 stappen plan staat de wet bescherming van persoonsgegevens centraal.

Het “10 stappen plan” levert een maximalisering op van de dienstverlening en brengt het een enorme kostenbesparing met zich mee. Om vooraf in te schatten hoe groot de verbetering is van de dienstverlening en hoeveel kostenbesparing het 10 stappenplan kan realiseren, heeft Mediascope de Privacy Impact Analyse ontwikkeld.

Voldoet uw communicatie aan alle Europese eisen als het gaat om bescherming van persoonsgegevens? Met de Privacy Impact Analyse krijgt u direct inzicht.

De Privacy Impact Analyse geeft u in 4 weken helder inzicht in uw communicatiestromen. U weet in korte tijd of u voldoet aan de eisen zoals die gesteld worden. Bovendien kunt u rekenen op een concreet en gedegen advies van Mediascope omtrent de kostenbesparing en de maximalisering van de dienstverlening, oftewel uw kwaliteitsstempel.