Bij verschillende gemeenten wordt onderzocht of vertrouwelijke documenten ook verstuurd kunnen worden per e-mail. Denk hierbij aan de WOZ of innen van belastinggelden. Wat zijn hiervan de bezwaren?

  • Het grootste bezwaar is de rechtsgeldigheid van het versturen van e-mail. Is het mogelijk om de e-mail onderweg te lezen of aan te passen?
  • Vertrouwelijke documenten hebben vaak een bezwaartermijn. Dit betekent dat het moment van versturen vaak het moment van aanvang is van de bezwaartermijn. Er moet dus een bewijs zijn dat een e-mail verstuurd is.

Arnoud Engelfried schreef onlangs een heel goed artikel over de rechtsgeldigheid van e-mail.