PostNL kan niet op tijd de post bezorgen. Vanwege reorganisatie binnen het bedrijf worden verschillende kantoren gesloten. Het resultaat is dat post niet meer op tijd geleverd wordt. Dit levert problemen op voor de bedrijven. Bedrijven als Bol.com kunnen leveringsafspraken niet nakomen terwijl er wel vaak een contract ligt tussen PostNL en de bedrijven.

Maar wat heeft dit voor consequenties voor de overheid? De overheid en de Nederlands gemeenten versturen regelmatig post. Bijna alle communicatie loopt via PostNL. PostNL opgericht in 1799. Ook worden de vertrouwelijke stukken per post verstuurd. Immers, dat doen we al 30 jaar op deze manier, sinds de automatisering van de post. 30 Jaar kon de overheid vertrouwen op de post. Dusdanig, dat het moment van versturen de ingangsdatum werd van het recht op verzet, voor bijvoorbeeld belastingbeschikkingen of andere betalingen.

“Als u een bezwaarschrift wilt indienen, moet u dat doen binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag of de beschikking. Uw bezwaarschrift is tijdig ingediend als u het binnen zes weken op de post heeft gedaan en het niet later dan een week na afloop van die termijn door de Belastingdienst is ontvangen.”

Nu blijkt dat PostNL de post in delen van het land vertraagd of niet bezorgd. Maar hoe zit het dan met de bezwaartermijn? Deze wordt flink ingekort door PostNL. De garantie dat je een beschikking een dag na versturen bij u op de deurmat ligt bestaat niet meer. De garantie dat het bezwaar dat u heeft aangetekend op tijd binnen is is afhankelijk voor de bezorging van PostNL.

In delen van het land wordt, door externe partijen, de bezwaartermijn met 15-20% verkort terwijl iedereen recht heeft op een gelijke termijn van recht op verzet. Wat kan u doen als consument? Kunt u klagen bij de overheid dat de beschikking later is bezorgd? Kunt u als consument het recht op verzet verlengen? Is er jurispudentie over het verlengen van de bezwaartermijn?

Mijn stelling is dat er ongelijkheid ontstaat in de afhandeling van vertrouwelijke documenten. Willekeurig wordt het recht op verzet aangetast. En deze aantasting is eenzijdig. De overheid kan eenzijdig de termijn verkorten. U, als consument, heeft dit recht niet. Zie uw rechten op hoofdstuk 2.1 van “Bezwaar en beroep of verzoek“. Als u een bezwaar of verzet stuurt naar het verkeerde adres van de belastingdienst, dan wordt het bezwaar intern doorgestuurd naar de juiste afdeling. De ingangsdatum van het bezwaar gaat in als het document bij de juiste afdeling aangekomen is. Met andere woorden, als de overheid u een brief stuurt, dan is het moment van versturen de ingangsdatum van het bezwaar. Als u een brief stuurt naar de overheid gaat de ingangsdatum in op het moment van ontvangst. Zie hoofdstuk 5.3 van de brochure “Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?“.

Een beter alternatief is om vertrouwelijke documenten te versturen per e-mail. Met e-mail weet je wanneer een bericht verstuurd is, men kan zien of een e-mail is ontvangen en men kan zien of de e-mail gelezen is. Deze manier van versturen is beter controleerbaar er zijn betere rapportage mogelijkheden. Als laatste is het versturen van e-mail vele malen goedkoper dan het versturen van post.

Ziet u ook voordelen door vertrouwelijke berichten te versturen per e-mail, laat het ons weten.