Op dit moment zijn er bijna 7,5 miljoen particuliere huishoudens en rond de 600.00 bedrijven wonend of gevestigd in Nederland. Ieder jaar krijgen deze huishoudens en bedrijven een beschikking van de WOZ. Wet waardering onroerende zaken (WOZ) is een Nederlandse wet die in 1994 is aangenomen. De WOZ regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing. Sinds jaar en dag wordt de WOZ beschikking per post verstuurd.

Maar dit kan ook per elektronische post. De wet biedt mogelijkheden om vertrouwelijk gegevens als een WOZ beschikking of een belastingaangifte elektronisch te versturen. Stel dat deze WOZ beschikking € 6,00 per stuk kost, dan kost het ongeveer 48 miljoen euro om deze beschikking bij de huishoudens, en betaald, te krijgen. Als we de kosten per beschikking kunnen reduceren naar € 2,00 per stuk dan bespaart de overheid 32 miljoen euro.

Technologisch is dit mogelijk. Het GBA is hiervoor geschikt en met kennis kan een e-mailadres gekoppeld worden het GBA. Op deze manier weet je zeker dat een specifiek document naar een specifiek huishouden is gestuurd. Hiervoor moet u wel toestemming geven. Dit kan hier op de pagina om toestemming te geven voor een digitaal WOZ.

Onderbouwing

In het NUP, het Nationaal UitvoeringsProgramma ‘Dienstverlening en e-overheid’ staat het kader beschreven hoe de overheid en de gemeenten willen interacteren met de burger en bedrijf.

Op de eerste 15 pagina’s van het programma van het NUP staan een aantal passages gearceerd. Deze paasages geven aan dat het gebruik van elektronisch berichtenverkeer moet worden gestimuleerd. Bovendien geven de onderwerpen aan dat de burger of bedrijf zelf het communicatiekanaal mogen kiezen. En via dit communicatiekanaal wordt de aanvraag afgehandeld. Er staat niet beschreven welke communicatiekanalen.

Wat is hier voor nodig? Hoe kunnen we als burgers de gemeenten zover krijgen dat deze besparing doorgevoerd wordt? Is deze besparing wel gewenst door de burger?

Laat  een reactie achter onder dit bericht.