Wanneer de activiteit afgelopen is, of vanwege een expliciete vraag van een betrokkene, worden alle gegevens definitief verwijderd en vernietigd.

In het geval van gegevens uit het GBA gelden andere voorwaarden ten aanzien van het verwijderen van persoonsgegevens.

TIP!

  • De vernietiging moet worden gedefinieerd. Er moet bewijs zijn van de vernietiging van de persoonsgegevens.
  • Vernietig ook de back-upgegevens
  • Zorg ervoor dat harde schijven van computers en andere opslagmedia geleegd en geformatteerd worden bij doorverkoop aan derden
  • In geval de betrokkene het bepaald zullen alle gegevens worden weggegooid. Er zijn uitzonderingen voor deze regel. Bijvoorbeeld dat gegevens 9 jaar bewaard moeten blijven voor belasting doeleinden.